BIVAK 2020 

DAG SPLINTERS EN OUDERS,

Wij zijn allemaal heel blij dat we, ondanks alles, ook dit jaar op kamp kunnen gaan. We vertrekken zoals altijd op 21 juli en eindigen ons kamp op 31 juli. De bestemming is nog even een verrassing.
 

Aangezien we voor iedereen een leuk en veilig kamp willen garanderen, gaat het er dit jaar wat anders uitzien. Desondanks hebben we zoveel mogelijk van de structuur proberen behouden, maar waar nodig hebben we aanpassingen gemaakt.

De eerste grote verandering is dat we niet tot bij ieders thuis kunnen komen voor de inschrijvingen. Deze gaan dit jaar online door.  

Voor jullie meteen verder gaan naar de inschrijving, vragen wij om eerst volgende informatie eens door te lezen. We geven hier een korte uitleg over de belangrijkste maatregelen die wij nemen voor het kamp. Deze maatregelen werden opgesteld door de jeugdsector, in samenspraak met virologen. Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en verantwoorde manier kunnen laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen. Via deze PFD kunnen jullie zien met wat wij allemaal rekening houden.              (klik op het icoontje)

Op het einde van deze pagina, na alle informatie, kunnen jullie de informatie over de inschrijvingen vinden, alsook de link naar de online inschrijving.

Zoals elk jaar kunnen de ingeschreven leden ook een boekje in hun bus verwachten met alle andere belangrijke informatie: welke verkleedkledij moeten we meenemen? Naar waar gaan we? Hoe ziet een dag op kamp er uit? Wat is het kamp adres? Wat is het thema dit jaar? Dit zal begin juli in de bus gestoken worden. In het bivakboekje zullen wij ook proberen al informatie te geven over de start van volgend chiro jaar. Ook informatie over mogelijke terugbetalingen (bv. via de mutualiteit) van het kamp/chirojaar zal je hier in kunnen vinden.

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

 1. Zieke leden, leiding en kookploeg blijven thuis.

  Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.

  Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen. Op deze pdf kan je meer informatie vinden over de risicogroepen.         (klik op icoontje)


  Weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u, om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert.Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

   

 2. Als je kind ziek is op kamp

  Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan op dat door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te blijven om, indien nodig, uw kind te komen halen. In deze pdf kan je info vinden over de noodprocedure.           (klik op icoontje) 

   

 3. Op kamp in contactbubbels

  We delen onze Chirogroep op in 4 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact.

  We eten, slapen en spelen op verschillende plaatsen. Elke bubbel heeft zijn eigen domein en ook een eigen eettent / speeltent. We wassen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. Wc’s zijn verdeeld over de bubbels. We voorzien voldoende afstand tussen de bubbels en alles wat ermee gepaard komt. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. Hier zullen we dan ook op toezien.

  We maken als het ware een soort minikampjes in ons kamp. Ook leiding blijft in hun eigen bubbel, wij zullen wel nog steeds vergaderen, maar houden hier voldoende afstand. Indien het niet anders kan, zullen we mondmaskers dragen.

  Als de leden even uit hun bubbel moeten komen door onvoorziene omstandigheden, zullen zij afstand moeten houden of een mondmasker moeten dragen

  Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen, omdat ze bij hun leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Zonnecrème en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten.

  Zo zullen onze bubbels eruitzien:
       - Bubbel 1: De sloebers en speelclubbers
       - Bubbel 2: De rakwi’s en tito’s
       - Bubbel 3: De aspi’s en keti’s
       - Bubbel 4: De kookploeg


   

 4. Extra hygiënemaatregelen

  We voorzien extra hygiënemaatregelen alsook het materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handontsmettingsgel, papieren handdoeken, handschoenen, ook hebben wij onze siësta verlengd om het immuunsysteem te versterken.

  We vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven: (dit komt ook zeker nog in het bivakboekje)
       - Minstens 1 mondmasker in de valies en 1 aan bij het vertrek: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv.          openbaar vervoer
       - Een doos zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)
       - Een herkenbare linnen zak, waar een bord/bestek/kom in past
       - Een herkenbare persoonlijke drinkbus
       - Eventueel handgel

 

PRAKTISCHE INFORMATIE BAGAGE EN VERVOER
 

Vertrek en bagage

Zoals gewoonlijk vertrekken wij op verschillende momenten. Dit zorgt er ook nu voor dat de bubbels gespreid vertrekken. Ook vragen wij om de bagage in de verschillende bubbels af te zetten.

 

 • Aspi vertrekt 17 juli met de trein op voorwacht, bagage mag de 17e afgezet worden bij het vertrek

 • Keti vertrekt 19 juli met de trein op voorwacht, bagage mag de 17e afgezet worden om 12u

 • Rakwi en tito vertrekken 21 juli met de trein (10u40 aan het station in Vilvoorde, als er niets veranderd), bagage mag de 18e afgezet worden vanaf 16u tot 19u

 • Sloebers en speelclub vertrekken 25 juli met de trein (10u40 aan het station in Vilvoorde, als er niets veranderd), bagage mag de 18e afgezet worden vanaf 12u tot 16u. 

 

Terugkomst

Er zijn ook wat aanpassingen in de terugkeer van het kamp naar Melsbroek. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij om de leden op 31 juli op te halen aan het kampterrein.

 

Korte uitleg hieromtrent: de laatste dag helpen de oudste groepen mee om de kleintjes bezig te houden, tenten van andere afdelingen af te breken, etc. Het is alle hens aan dek! Door de bubbels en de extra veiligheidsmaatregelen, zal de leiding extra werk hebben in het afbreken van het kampterrein.

Wij vragen dus aan de ouders om de leden op te halen op het kampterrein zelf, zodat de leiding genoeg tijd heeft om alles op een veilige manier op te ruimen en zodat we ons geen zorgen moeten maken om de trein te halen. Ook vermijden we zo een massale samenkomst in Melsbroek.

 

Het afhalen van de leden gebeurt ook per bubbel. Broers en zussen mogen natuurlijk wel gelijktijdig vertrekken. Wij vragen dan dat de oudste meegaat met de jongste broer of zus. Bv. 1e kind zit bij sloebers, 2e en/of 3e kind bij keti: ophalen tijdens moment van de sloebers Tijdens het ophaalmoment, vragen wij ook de veiligheidsmaatregelen te respecteren die op dat moment gelden in de samenleving. We vragen je kind af te halen tijdens volgende uren:

 • Sloebers en speelclub: 13u tot 14u

 • Rakwi en tito: 14u tot 15u

 • Aspi en keti: 15u tot 16u

 

Door de extra maatregelen zal dit jaar ook het afscheidsmoment in Melsbroek niet doorgaan. Normaal komen we elk jaar na het kamp om 18u terug samen op het pleintje. Dit gaat niet door. De bagage zal meegegeven worden bij het ophalen van je kind op het kampterrein. Voorzie dus zeker genoeg ruimte voor de bagage. Het kampterrein is ongeveer 1u en 30min rijden.

 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met risicopatiënten. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.

INSCHRIJVEN 

Nu je al deze informatie hebt, kunnen we beginnen met het inschrijven. Om ingeschreven te zijn voor ons bivak, gelden er een aantal voorwaarden:
 

 1. Je schrijft je kind in (ten laatste 1 juli)
  Je schrijft je kind in via onderstaande link. Wanneer je kind in de risicogroep valt, zal je een attest nodig hebben van de dokter om alsnog mee te mogen. Je schrijft je in en bezorgt het attest samen met de medische fiche (zie hieronder).
  LINK: https://forms.gle/YrdBD451c2h2rsiQ9

   

 2. Je brengt de medische fiche van je kind in orde (ten laatste 1 juli)
  Je bezorgt ons een volledige medische fiche, samen met 2 vignetjes van je kind. Deze medische fiche kan je vinden door op de paperclip te drukken. Je vergeet dit zeker niet te handtekenen en hierbij de datum te vermelden van de dag waarop je deze tekende. Je drukt de medische fiche af en steekt deze in de bus op dit adres: Hoogveldweg 27, 1820 Melsbroek. (Heel belangrijk!)
   

 3. Je brengt de betaling van het kamp in orde (voor 7 juli)
  U betaalt het nodige bedrag per overschrijving op volgend rekeningnummer: BE69 0012 0922 9278. Dit rekeningnummer staat op naam van Chiro Splinter. Je vermeldt bij de betaling de naam en afdeling van je kind(eren).

 • Sloebers en speelclubbers betalen 110 euro voor 25 juli tot en met 31 juli.

 • Rakwi, tito, keti en aspi betalen 155 euro voor 21 juli tot en met 31 juli.
  (!) Vanaf het 2de betalende kind per gezin, geldt een korting van 5 euro op het totale bedrag. (3 kinderen = 10 euro korting, 4 kinderen = 15 euro korting, 5 kinderen = 20 euro korting)

  Je kan op verschillende manieren delen van het inschrijvingsgeld terug krijgen. Bijvoorbeeld via je mutualiteit of de gemeente. Wij krijgen vaak papieren van ouders op verschillende manieren waardoor we dit soms wat uit het oog verliezen. Daarom vragen wij dit nu op vaste momenten te doen.  Als je papieren hebt voor het lidgeld van dit chirojaar of het inschrijvingsgeld van BIVAK 2019 kan je die samen met het medische fiche in de bus steken. Graag al zo volledig mogelijk. Wij proberen deze papieren dan samen met de identiteitskaart van je kind NA het kamp terug te geven. ​(De andere momenten zullen doorgegeven worden via het bivakboekje in juli of het ledenboekje van volgend chiro jaar)

  Als je op dit icoontje         drukt kan je het fiscale attest van de gemeente terugvinden voor kinderen onder de 12 jaar of voor kinderen met een zware beperking. Dit gaat echter wel over het kamp van 2019.

 

Bij vragen of bezorgdheden kunnen jullie contact opnemen met de hoofdleiding:
Rani Cooremans (0487723339) of Maaike Michils (0498068237)

 

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!

 

Hopelijk tot op bivak!

De Splinterleiding

© 2018 by Jidse Degraeve & Rani Cooremans

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now